Phần này mô tả các Nguyên Nhân Có Thể Xảy Ra Và Các Giải Pháp Khả Thi Cho Các Thông Báo Lỗi Được Ghi Trên Nhật Ký Hoặc Báo Cáo Lỗi

Thông điệp Nguyên nhân Giải pháp
86: Lỗi Các thông số của mã điều khiển không hợp lệ. Kiểm tra cài đặt in.
91: Lỗi Chức năng tự động hủy lệnh in đã bị hủy do lỗi lệnh. Kiểm tra xem dữ liệu có hợp lệ không.
92: Lỗi Quá trình in bị hủy do [Đặt lại công việc] hoặc phím [Dừng] được chọn trên bảng điều khiển của máy. Thực hiện lại thao tác in nếu cần.
98: Lỗi Máy không thể truy cập đĩa cứng một cách chính xác. Tắt công tắc nguồn chính, sau đó bật lại. Giữ nguyên. Nếu thông báo xuất hiện thường xuyên, hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn.
Sổ Địa chỉ hiện đang được sử dụng bởi một chức năng khác Xác thực không thành công “ Máy hiện không thể thực hiện xác thực vì Sổ địa chỉ đang được sử dụng bởi một chức năng khác. Chờ một lúc rồi thử lại thao tác.
Đã xảy ra lỗi Ngăn chặn Sao chép Trái phép. Đã hủy công việc.” Bạn đã cố gắng lưu trữ tệp trong Máy chủ tài liệu khi [Ngăn chặn sao chép trái phép] được chỉ định. Chỉ khi sử dụng PCL 6 / PostScript 3

Trên trình điều khiển máy in, hãy chọn loại công việc khác với [Máy chủ tài liệu] trong “Loại công việc:” hoặc bỏ chọn [Ngăn chặn sao chép trái phép].

Đã xảy ra lỗi Ngăn chặn Sao chép Trái phép. Đã hủy công việc.” Trường [Nhập Văn bản Người dùng:] trên màn hình [Ngăn chặn Sao chép Trái phép cho Chi tiết Mẫu] trống. Chỉ khi sử dụng PCL 6 / PostScript 3

Trên tab [Cài đặt chi tiết] của trình điều khiển máy in, nhấp vào [Hiệu ứng] trong “Trình đơn:”. Chọn [Ngăn chặn sao chép trái phép], sau đó nhấp vào [Chi tiết] để hiển thị [Ngăn chặn sao chép trái phép cho chi tiết mẫu]. Nhập văn bản vào [Nhập Văn bản Người dùng:].

Tự động đăng ký thông tin người dùng không thành công. Đăng ký tự động thông tin cho Xác thực LDAP hoặc Xác thực Windows không thành công vì Sổ địa chỉ đã đầy. Để biết chi tiết về đăng ký tự động thông tin người dùng, hãy xem Hướng dẫn bảo mật.
Không thể lưu trữ dữ liệu có kích thước này. Kích thước giấy vượt quá dung lượng của Máy chủ Tài liệu. Giảm kích thước giấy của tệp mà bạn muốn gửi xuống kích thước mà Máy chủ Tài liệu có thể lưu trữ. Các tệp có kích thước tùy chỉnh có thể được gửi đi nhưng không được lưu trữ sau đó.
Mã phân loại không chính xác.” Chưa nhập mã phân loại hoặc nhập sai mã phân loại. Nhập mã phân loại chính xác.
Mã phân loại không chính xác.” Mã phân loại không được hỗ trợ với trình điều khiển máy in. Chọn Tùy chọn cho mã phân loại Để biết chi tiết về cách chỉ định cài đặt mã phân loại, hãy xem “Định cấu hình mã phân loại“. In.
Đối chiếu đã bị hủy bỏ.” Đối chiếu đã bị hủy. Tắt công tắc nguồn chính, sau đó bật lại. Nếu thông báo xuất hiện lần nữa, hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn.
Lỗi lệnh Đã xảy ra lỗi lệnh RPCS. • Kiểm tra xem giao tiếp giữa máy tính và máy có hoạt động bình thường không.

• Kiểm tra xem có sử dụng đúng trình điều khiển máy in hay không.

• Kiểm tra xem kích thước bộ nhớ của máy có được đặt chính xác trong trình điều khiển máy in hay không.

• Kiểm tra để đảm bảo rằng trình điều khiển máy in là phiên bản cập nhật nhất hiện có.

Lỗi dữ liệu nén.” Máy in đã phát hiện dữ liệu nén bị hỏng. • Kiểm tra kết nối giữa máy tính và máy in.

• Kiểm tra xem chương trình bạn đã sử dụng để nén dữ liệu có hoạt động bình thường hay không.

Lỗi lưu trữ dữ liệu.” Bạn đã cố in tệp Bản in Mẫu, Bản in bị khóa, Bản in Giữ hoặc Bản in được Lưu trữ hoặc để lưu trữ tệp tin trong Máy chủ Tài liệu khi đĩa cứng bị trục trặc. Liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn.
Máy chủ Tài liệu không khả dụng để sử dụng: Cannal sfore. Bạn không thể sử dụng chức năng Máy chủ Tài liệu. • Để biết chi tiết về cách sử dụng chức năng Máy chủ Tài liệu, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

• Để biết chi tiết về cách đặt quyền, hãy xem Hướng dẫn bảo mật.

Bản in hai mặt đã bị hủy bỏ.” In hai mặt đã bị hủy. • Chọn khổ giấy thích hợp cho chức năng in hai mặt. Để biết chi tiết về giấy, hãy xem “Thông số kỹ thuật cho Thiết bị chính“, Bảo dưỡng và Thông số kỹ thuật.

• Thay đổi cài đặt cho “Áp dụng hai mặt” trong [Cài đặt hệ thống] để cho phép in hai mặt cho khay giấy. Để biết chi tiết về cài đặt “Áp dụng 2 mặt“, hãy xem “Cài đặt Khay giấy“, Kết nối Cài đặt Máy / Hệ thống.

Đã xảy ra lỗi.” Đã xảy ra lỗi cú pháp, v.v. Kiểm tra xem tệp PDF có hợp lệ không.
Đã vượt quá dung lượng tối đa của Máy chủ Tài liệu. Không thể lưu trữ.” Đĩa cứng bị đầy sau khi tệp được lưu trữ. Xóa một số tệp được lưu trữ trong Máy chủ Tài liệu hoặc giảm kích thước mà bạn muốn gửi.
Đã vượt quá số tệp tối đa của Máy chủ Tài liệu. Không thể lưu trữ.” Dung lượng tệp tối đa của Máy chủ Tài liệu đã bị vượt quá. Xóa một số tệp được lưu trữ trong Máy chủ Tài liệu.
Đã vượt quá số lượng tệp tối đa để in cho các công việc tạm thời / được lưu trữ.” Trong khi in tệp In mẫu, In đã khóa, In Giữ hoặc In được Lưu trữ, dung lượng tệp tối đa đã bị vượt quá. Xóa các tập tin không cần thiết được lưu trong máy.
Đã vượt quá số lượng tệp tối đa. (Tự động) Trong khi sử dụng chức năng lưu trữ lệnh báo lỗi để lưu trữ các lệnh In thông thường dưới dạng tệp Giữ In, dung lượng tệp tối đa để lưu trữ tệp hoặc tự động quản lý tệp Giữ In) đã bị vượt quá. Xóa Giữ In các tệp (tự động) hoặc các tệp không cần thiết được lưu trữ trong máy.
Đã vượt quá số trang tối đa của Máy chủ Tài liệu. Không thể lưu trữ.” Đã vượt quá dung lượng poge tối đa của Máy chủ Tài liệu. Xóa một số tệp được lưu trữ trong Máy chủ Tài liệu hoặc giảm số trang bạn muốn gửi.
Đã vượt quá số trang tối đa để in cho các công việc tạm thời / được lưu trữ.” Trong khi in tệp In mẫu, In đã khóa, In Giữ hoặc In được Lưu trữ, dung lượng trang tối đa đã vượt quá. • Xóa các tập tin không cần thiết được lưu trữ trong máy.

• Giảm số lượng trang cần in.

Đã vượt quá số trang tối đa. Đối chiếu chưa hoàn tất.” Số lượng trang vượt quá số trang tính tối đa mà bạn có thể sử dụng Đối chiếu. Giảm số lượng trang để in.
Đã vượt quá số trang tối đa. (Tự động) Trong khi sử dụng chức năng lưu trữ lệnh báo lỗi để lưu trữ các Lệnh In Bình thường dưới dạng tệp Giữ In, dung lượng trang tối đa đã vượt quá. • Xóa các tập tin không cần thiết được lưu trữ trong máy.

• Giảm số lượng trang cần in.

Vượt quá số lượng đơn vị tối đa để Sử dụng Số lượng In. Công việc đã bị hủy.” Số trang mà người dùng được phép in đã bị vượt quá. Để biết chi tiết về In Volum. Sử dụng Giới hạn., Hãy xem Hướng dẫn Bảo mật.
Không lấy được hệ thống tệp.” Không thể in trực tiếp PDF vì không thể lấy được hệ thống tệp. Tắt công tắc nguồn chính, sau đó bật lại. Nếu thông báo xuất hiện lần nữa, hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn.
Hệ thống tệp đã đầy Tệp PDF không in ra được vì dung lượng của hệ thống tệp đã đầy. Xóa tất cả các tệp không cần thiết khỏi đĩa cứng hoặc giảm kích thước tệp được gửi đến máy.
Ổ cứng đã đầy Đĩa cứng bị đầy khi đang in tệp Bản in Mẫu, Bản in đã Khóa, Bản in Giữ hoặc Bản in đã Lưu trữ. • Xóa các tập tin không cần thiết được lưu trữ trong máy.

• Giảm kích thước dữ liệu của tệp In mẫu, In đã khóa, In Giữ hoặc In đã Lưu trữ.

Ổ cứng đã đầy Khi in bằng trình điều khiển máy in PostScript 3, dung lượng đĩa cứng cho phông chữ và biểu mẫu đã bị vượt quá. Xóa các biểu mẫu hoặc phông chữ không cần thiết đã đăng ký trong máy.
Ổ cứng đã đầy. (Tự động) Đĩa cứng đã đầy trong khi sử dụng chức năng lưu trữ lệnh báo lỗi để lưu trữ các lệnh In Bình thường dưới dạng tệp Giữ In. • Xóa các tập tin không cần thiết được lưu trữ trong máy.

• Giảm kích thước dữ liệu của tệp In Tạm thời và / hoặc tệp In được Lưu trữ.

Tràn bộ đệm I / O.” Đã xảy ra tràn bộ đệm đầu vào. • Trong [Tính năng máy in], bên dưới [Hệ thống], đặt [Sử dụng bộ nhớ] thành [Ưu tiên phông chữ).

• Trong [Tính năng máy in], bên dưới [Giao diện máy chủ], chọn [Bộ đệm I / O], rồi đặt kích thước bộ đệm tối đa thành giá trị lớn hơn.

• Giảm số lượng tệp được gửi cho máy.

Thông tin xác thực người dùng đã được đăng ký cho người dùng khác.” Tên người dùng cho Xác thực Máy chủ Tích hợp hoặc Xác thực LDAP đã được đăng ký trong một máy chủ khác với ID khác và xảy ra trùng lặp tên người dùng do chuyển đổi miền (máy chủ), v.v. Để biết chi tiết về Xác thực Người dùng, hãy xem Hướng dẫn Bảo mật.
Không đủ bộ nhớ Đã xảy ra lỗi cấp phát bộ nhớ. PCL 5e

Chọn độ phân giải thấp hơn trên trình điều khiển máy in thứ. Để biết chi tiết về cách thay đổi cài đặt độ phân giải, hãy xem trình điều khiển máy in Helo

PCL 6

Trên tab [Thiết lập chi tiết] của trình điều khiển máy in, nhấp vào [Chất lượng in trong “Trình đơn:”, sau đó chọn [Raster] trong “danh sách Vector / Raster. Trong một số trường hợp, sẽ mất n thời gian để hoàn thành lệnh in.

Lỗi truy xuất bộ nhớ Đã xảy ra lỗi cấp phát bộ nhớ. Tắt công tắc nguồn chính, sau đó bật lại. Nếu thông báo xuất hiện lần nữa, hãy thay thế RAM, Để biết chi tiết về việc thay thế RAM, hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của bạn.
Không có phản hồi từ máy chủ. Xác thực không thành công.” Đã xảy ra thời gian chờ khi kết nối với máy chủ để Xác thực LDAP hoặc Xác thực Windows. Kiểm tra trạng thái của máy chủ.
Khay giấy ra đã được thay đổi.” Khay giấy ra đã được thay đổi vì kích thước giấy của khay giấy ra được chỉ định bị hạn chế. Chỉ định khay giấy ra phù hợp.
In tràn.” Hình ảnh đã bị loại bỏ trong khi in. PCL 5e

Chọn độ phân giải thấp hơn trên trình điều khiển máy in. Để biết chi tiết về cách thay đổi cài đặt độ phân giải, hãy xem Trợ giúp về trình điều khiển máy in.

Đặc quyền in chưa được đặt cho tài liệu này.” Tài liệu PDF bạn đã cố in không có đặc quyền in. Liên hệ với chủ sở hữu của tài liệu.
Nhận dữ liệu không thành công.” Quá trình nhận dữ liệu đã bị hủy bỏ Gửi lại dữ liệu.
Khổ giấy đã chọn không được hỗ trợ. Công việc này đã bị hủy Đặt lại công việc sẽ tự động được thực hiện nếu khổ giấy được chỉ định không chính xác. Chỉ định đúng khổ giấy, rồi in lại tệp.
Không gửi được dữ liệu Máy đã nhận được lệnh dừng truyền từ trình điều khiển máy in. Kiểm tra xem máy tính có hoạt động bình thường không.
Lệnh in đã bị hủy vì không thể lưu trữ (các) tệp chụp: Đã vượt quá bộ nhớ tối đa.” Đĩa cứng bị đầy sau khi tệp được lưu trữ. Xóa các tệp được lưu trữ trong Máy chủ Tài liệu hoặc giảm kích thước tệp sẽ được gửi.
Lệnh in đã bị hủy vì (các) tệp chụp có thể không được lưu trữ: Đã vượt quá số tệp tối đa.” Dung lượng tệp tối đa của Máy chủ Tài liệu đã bị vượt quá. Xóa các tệp được lưu trữ trong Máy chủ Tài liệu.
Lệnh in đã bị hủy vì không thể lưu trữ (các) tệp chụp: Đã vượt quá số trang tối đa cho mỗi tệp.” Dung lượng trang tối đa của Máy chủ Tài liệu đã bị vượt quá. Xóa một số tệp được lưu trữ trong Máy chủ Tài liệu hoặc giảm số trang bạn muốn gửi.
Loại giấy đã chọn không được hỗ trợ. Công việc này đã bị hủy.” Đặt lại công việc sẽ tự động được thực hiện nếu loại giấy được chỉ định không chính xác. Chỉ định đúng loại giấy, rồi in lại tệp.
Bạn không có đặc quyền sử dụng chức năng này. Công việc này đã bị hủy bỏ.” Tên người dùng đăng nhập hoặc mật khẩu đăng nhập đã nhập không chính xác. Kiểm tra xem Tên người dùng đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập có chính xác không.
Bạn không có đặc quyền sử dụng chức năng này. Công việc này đã bị hủy bỏ.” Người dùng đã đăng nhập không được phép sử dụng chức năng đã chọn. Để biết chi tiết về cách đặt quyền, hãy xem Hướng dẫn bảo mật.
Bạn không có đặc quyền sử dụng chức năng này. Công việc này đã bị hủy bỏ.” Người dùng đã đăng nhập không có đặc quyền đăng ký chương trình hoặc thay đổi cài đặt khay giấy. Để biết chi tiết về cách đặt quyền, hãy xem Hướng dẫn bảo mật.

Việc sở hữu cho mình một máy Photocopy có thể giúp doanh nghiệp giải quyết vô vàn vấn đề trong công việc từ hành chánh , kế toán đến những hợp đồng một cách nhanh và vô cùng hữu ích.

VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN GIẢI PHÁP THUÊ MÁY PHOTO tại Quốc Kiệt?

 • Không cần chi phí đầu tư quá lớn để trang bị máy mới (Khi thuê máy, quý khách hàng sẽ tiết kiệm cho mình từ 20 – 30% chi phí so với các dịch vụ bảo trì và sửa chữa phổ biến hiện nay).
 • Không mất chi phí vào nhân lực quản lý máy.
 • Không phải bận tâm về giá mực và linh kiện thay thế
 • Máy chính hãng với chất lượng bản chụp cao.
 • Hướng dẫn sử dụng và chuyển giao kỹ thuật miễn phí cho quý khách hàng.
 • Khi có trục trặc về kỹ thuật, hãy gọi ngay cho Quốc Kiệt, nhân viên của chúng tôi sẽ có mặt ngay trong vòng 1 đến 2 giờ để không làm ảnh hưởng đến công việc của quý khách.

Mọi thắc mắc và những ưu đãi hấp dẫn cho doanh nghiệp mình về dịch vụ cho thuê máy photocopy hãy liên hệ thông qua Hotline 091 859 98 33  để Công ty máy văn phòng Quốc Kiệt chúng tôi có cơ hội san sẽ và cùng đồng hành để mang lại những điều tốt nhất cho Quý doanh nghiệp

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Giờ mở cửa: 08:00 – 17:00
 • Trụ sở chính: 703/18, TL10, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh 700000
 • Văn phòng: Lầu 1: 480d Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
 • Hotline: 091 859 98 33
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 091 390 09 51
 • Điện thoại: 028 7308 0879
 • Email: quockietcopier@gmail.com
 • Website: https://quockiet.vn

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of